Escola de Música

Galeria

Professorat

Cursos

Infants de 1r a 6è de primària

Joves. De 1r a 4t d’ESO i Batxillerat

A partir de 18 anys

Curs per adults

A partir de 18 anys

HORARI:

A convenir segons necessitats i interessos dels alumnes

OBJECTIUS:

Poden fer instrument individual, 45 min o 30 min/setmana.

A més han de fer com a mínim una de les següents optatives: Llenguatge, Cant Coral, Combo 1 i 2, Orquestra, Grup Folk 2, Orquestra de guitarres i Guitarra i Cant.

També tenen la possibilitat de fer qualsevol de les formacions instrumentals, sense necessitat d’estar matriculats a cap instrument.