Escola de Música

Cursos de l’escola de música

Grups per nivell i edat

Tenim classes per totes les edats

Sensibilització

Adreçada a alumnes de 3 a 5 anys 

( I-1, I-2, I-3 )

Realitzant una classe setmanal d’una hora.

Primer contacte amb la música a través de la dansa, el joc el cant i els contes.

Nivell elemental

Adreçada a alumnes de 1er fins a 6è de primaria

Cicle primari: 1r i 2n

Cicle mitjà: 3r i 4t

Cicle superior: 5è i 6è

Grau mig

De 1r a 4rt d’ESO i Batxillerat

 

Adults

A partir de 18 anys

A convenir segons necessitats i interessos dels alumnes