Escola d' Art

Galeria

Professorat

Cursos

Infants de 6 a 12 anys

Joves. De 12 a 16 anys

Cursos per adults

Teatre

A partir de 6 anys

HORARI:

De 6 a 12 anys: Divendres de 17:30h a 19:00h
A partir de 13 anys: Dimecres de 17:30h a 19:00h

PROFESSORA:

Anna Maria Tuneu

QUÈ FEM?

El teatre es caracteritzar per integrar els diferents llenguatges (verbal, plàstic, ritmicomusical, corporal) i per constituir un poderós mitjà d’aprenentatge que implica simultàniament aspectes cognitius, afectius i psicomotrius.
El teatre és un mitjà per expressar-se, així doncs és una activitat que ajuda a potenciar les capacitats comunicatives. El teatre ajuda als nens i nenes, adolescents i adults a explicar-se, comunicar-se a través de l’expressió corporal i oral de tots ells.

El teatre constitueix una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral.

Un dels valors més importants és el TREBALL EN EQUIP, que tothom es senti important.

Teatre és color, veu, sensació, expressió… i això és el que volem fer viure.

Us animem a participar a aquest taller que ens permet experimentar i créixer mitjançant l’art del teatre.

Aquest curs passat, malauradament, no hem pogut realitzar la representació fruit del treball realitzat, però us animem a descobrir enguany aquesta activitat